Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 52
Vyberte si nemovitost
Realitní zpravodaj

Bude rok 2020 ve stavebním spoření lepší než ten loňský?

Bude rok 2020 ve stavebním spoření lepší než ten loňský?
16.1.2020 - Stavební spořitelny v posledním měsíci loňského roku uzavřely 4257 úvěrů, což je o 3,2 % méně než v roce předchozím, v celkovém objemu 4,677 miliard korun. Oproti stejnému období..

Bydlíte u vody? Možná máte šanci vyrobit si ekologickou energii

Bydlíte u vody? Možná máte šanci vyrobit si ekologickou energii
14.1.2020 - Vodní elektrárny patří k ekologicky nejšetrnějším způsobům získávání elektřiny, zejména díky nízké produkci emisí. Počet malých vodních elektráren pomalu, ale přece jen roste.

Jaké jsou hlavní povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby?

Jaké jsou hlavní povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby?
13.1.2020 - Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník musí splnit všechny povinnosti a zajistit řádné..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Blog » Co je to list vlastnictví?

Co je to list vlastnictví?

Víte, o co jde? Pokud ne, tento článek Vám osvětlí, co je to list vlastnictví, kde jej najdete, jaké údaje z něj lze vyčíst, nebo kdy jej zaručeně použijete.

vlastnictví

List vlastnictví je veřejná listina, která obsahuje informace o dané nemovitosti, ale také oficiálně potvrzuje vlastnické právo k určité nemovitosti (ať už se jedná o dům, byt či pozemek). Tato listina tak obsahuje výčet nemovitých věcí, které jsou evidované v katastru nemovitostí (viz. další článek), podle jejich vlastníků či spoluvlastníků s údaji o právních vztazích k daným nemovitostem.

List vlastnictví se často označuje zkratkou „LV“, neboli výpis z katastru nemovitostí. V tomto výpisu lze zjistit veškeré informace o vlastníkovi a spoluvlastnících nemovitosti, podíly (spolu) vlastníků, informace o nemovitosti od výměry a druhu pozemku po číslo budovy, dále jsou zde uvedena věcná práva k nemovitosti (věcná břemena jako jsou služebnosti), omezení vlastnických práv, dále také zda probíhají nějaké soudní spory ve vztahu k nemovitosti, nebo se dají zjistit informace o nabývacích dokumentech k nemovitosti jako jsou kupní smlouvy.

Kdy budu list vlastnictví potřebovat?

V mnoha situacích – při prodeji či koupi nemovitosti, při žádosti o stavební povolení nebo jednoduše při investici do nemovitosti, kdy je nutné si ověřit, zda vlastník je či není v exekuci, insolvenci, nebo zda na nemovitost nejsou vázána nějaká věcná břemena.

Jak lze list vlastnictví získat?

List vlastnictví lze získat jednak na katastrálním úřadě, na kontaktních místech Czech POINT (Česká pošta, Hospodářská komora), na obecních úřadech s rozšířenou působností či u notářů. Nahlížet do katastru nemovitostí máte možnost i online, a to na webových stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, kde lze zjistit základní informace o nemovitosti.

Zde najdete jakoukoli stavbu či jakýkoli pozemek, a to buď vyplněním informace o katastrálním území a listu vlastnictví, nebo katastrálním území a parcelním číslu či pomocí adresy budovy.

V pravém horním rohu listu vlastnictví lze navíc přes web získat částečný výpis z katastru nemovitostí, který se hodí v případě, že dokládáte jen jednu či několik nemovitostí z celkového výčtu nemovitostí, které jsou majetkem vlastníka (vás) - je tak vhodný při ohlášení stavby, dokládání vlastníka stavební parcely, při ohlášení nebo při prodeji nemovitosti, kdy dokazujete, že právě vy jste majitelem nemovitosti.

Pro úplný výpis je typické, že získáte soupis všech nemovitostí, které patří danému vlastníkovi v daném katastrálním území. Tyto výpisy z katastru nemovitostí týkající se právnických i fyzických osob lze získat i bez prokázání totožnosti, ale pouze za finanční protiplnění.


Kolik výpis z katastru nemovitosti stojí?

Velmi záleží na tom, kde si výpis opatříte…
Na kontaktním místě Czech POINT zaplatíte za první stranu výpisu z KN 100 Kč a za každou další stranu 50 Kč.

Na katastrálním úřadě zaplatíte 100 Kč za prvních 20 měrných jednotek a navíc 100 Kč za každých započatých 20 měrných jednotek.
Pokud žádáte o výpis z katastru nemovitostí on-line prostřednictvím dálkového přístupu, za každou stranu A4 zaplatíte 50 Kč.